EMDR-TERAPIA

EMDR on lyhytterapiamuoto, jota voidaan käyttää vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen. Menetelmän perustana on asiakkaan omat elämänkokemukset, ja hänen kykynsä ja halunsa kohdata kokemuksiinsa liittyviä vaikeita tunteita. EMDR-terapia antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen. Menetelmän käyttö voi merkittävästi nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta toipumista ja vähentää stressiä menneisyyden tapahtumista. EMDR aktivoi kehon ja mielen luonnollista toipumisjärjestelmää.

EMDR-lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR on Suomessa vuonna 1994 käyttöön otettu ja kohtalaisesti yleistynyt lyhytkestoisen psykoterapiatekniikan muoto, jota voidaan soveltaa PTSD:n hoidon ohella myös muiden sellaisten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon, joissa traumaattisilla, ihmisen sietokyvyn ylittävillä muistoilla on keskeinen merkitys.

Muistojen ja niihin liittyvien tunteiden, kehon tuntemusta ja negatiivisten kognitioiden käsittely tapahtuu terapeutin tuella turvallisessa tilanteessa bilateraalisen, kehon molemmille puolille tulevan aistiärsykkeen tuella. Muutokset tapahtuvat mielikuvissa, tunteissa, kehossa ja uskomuksissa.

Käytän EMDR:ää osana traumaterapiatyöskentelyä, mutta yksittäisten (ei toistuvien) traumojen työstämiseen se sopii myös ilman pidempää hoitosuhdetta. Lyhyt EMDR-hoito vaatii noin 5-10 tapaamista. Alussa arvioidaan, soveltuuko hoitomuoto kokemuksen työstämiseen ja tehdään suunnitelma hoidosta. Työskentelyvaihe kestää usein 5-7 kertaa, lopuksi pyritään juurruttamaan vaikutukset omaan elämään.