TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden pohtimista ja jäsentämistä yhdessä. Työnohjaus on useamman tapaamiskerran tai jopa useamman vuoden prosessi. Toimivan työnohjauksen seurauksena tapahtuu tavoitteiden, tehtävien ja roolien selkeytymistä ja se voi olla vaikuttava tapa tukea työssä jaksamista.

Työnohjaajana hyödynnän kokemustani 15 vuoden väkivaltatyöstä sekä lasten että aikuisten kanssa työskentelystä, psykodynaamista ja traumaterapeuttista tietämystäni sekä ihan maalaisjärkeä. Työskentelytapani on aktiivinen, jäsentävä, mutta myös tilaa antava ja pohtiva. Tärkeä asia työnohjaajana minulle on sen tosiasian tunnistaminen, että jokainen on oman työnsä asiantuntija. 

Tarjoan työnohjausta sekä työryhmille että työntekijöille!