Traumapsykoterapeutti, psykologi

Pia Marttala

Vaikeat elämänkokemukset – yksittäiset tai toistuvat – ovat saattaneet ylittää ihmisen sietokyvyn. Traumapsykoterapiassa ensimmäisenä askeleena on löytää vakautta elämään ja aiempaa parempi toimintakyky arkeen.
EMDR on lyhytterapiamuoto, jota voidaan käyttää vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen. LUE LISÄÄ EMDR:stä.

Traumapsykoterapia

Vaikeat elämänkokemukset – yksittäiset tai toistuvat – saattavat ylittää ihmisen sietokyvyn. Traumaattiset kokemukset ovat henkisiä haavoja. Turvattomuuden ja pelon kokeminen lapsuudessa tai nuoruudessa ja tästä seuraava autonomisen hermoston reaktioherkkyys on yksi tärkeä selittäjä psyykkisille oireille.

Myös yksittäinen voimakas, omaa olemassaoloa uhkaava tilanne voi aiheuttaa meille nisäkkäille tyypillisen puolustautumisrakenteen aktivoitumisen. Mieleen voi tulvia muistikuvia, ääniä tai aistimuksia, jotka herättävät ahdistusta, pelkoa, vihaa tai muita hankalia tunnetiloja. Tai olo voi olla turtunut, oma elämä tuntua vieraalta ja ihmissuhteet vaikeilta. Arjessa on ehkä pakko välttää joitakin tunteita, paikkoja tai tilanteita. Ihmissuhteissa voi tuntua tukalalta. Jokin tavallinenkin asia saattaa laukaista voimakkaat tunteet ja fyysisen pako-, hyökkäys- ja lamaantumisreaktion. Trauman seurauksia on usein myös keholliset kiputilat, joiden syy ei oikein selviä.

Turvallisuudentunne on traumapsykoterapian käytännön tärkein periaate. Traumapsykoterapiassa ensimmäisenä askeleena on löytää vakautta elämään ja aiempaa parempi toimintakyky arkeen. Tieto traumatisoitumisen seurauksista sekä yli- ja alivireystilojen hallintakeinojen pohtiminen ja harjoittelu auttaa alkuun. Muistojen käsittelyvaiheessa pyritään turvallisesta nykyhetkestä käsin integroimaan traumaattiset muistot niin, että ne menettävät tehonsa ja tunkeutuvuutensa nykyhetkeen.

Myös kehoreaktiot huomioidaan, sillä kaikki kokemukset ovat myös kehollisia. Lopulta pyritään auttamaan asiakasta siirtymään eteenpäin elämässään uusin valmiuksin ilman menneisyyden painolastia.

Terapia alkaa 1–2 tutustumiskäynnillä, jossa yhdessä arvioidaan tämän terapian ja terapeutin soveltuvuutta juuri sinulle! Traumapsykoterapia sopii monenlaisten elämänkokemusten työstämiseen.